Điều khoản sử dụng

DISCLAIMER

Hiệp hội Lâm sản miền Nam sở hữu và điều hành các trang web sau. Bằng cách truy cập và sử dụng chúng, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng.

Cả Hiệp hội Lâm sản miền Nam, cũng như các thành viên của Hiệp hội đều không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào, rõ ràng hay ngụ ý, hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với việc sử dụng, áp dụng và / hoặc tham chiếu đến các ý kiến, phát hiện hoặc kết luận hoặc khuyến nghị có trong các trang web này. SFPA không kiểm soát chất lượng tay nghề hoặc các điều kiện sử dụng sản phẩm gỗ thông miền Nam, do đó, SFPA không thể chịu trách nhiệm về hiệu suất sản phẩm hoặc thiết kế như thực tế xây dựng. Tham khảo ý kiến của chuyên gia thiết kế hoặc khu vực pháp lý địa phương của bạn để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về mã, xây dựng và hiệu suất.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Thông báo bảo mật

Hiệp hội Lâm sản miền Nam (SFPA) tôn trọng mối quan tâm của bạn về quyền riêng tư. Thông báo về Quyền riêng tư này áp dụng cho các trang web và blog của SFPA. Thông báo này mô tả các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập trên các Trang web này, cách chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó và chúng tôi có thể chia sẻ thông tin đó với ai. Thông báo về Quyền riêng tư của chúng tôi cũng mô tả các biện pháp chúng tôi thực hiện để bảo vệ tính bảo mật của thông tin cá nhân đó. Chúng tôi cũng cho bạn biết cách bạn có thể liên hệ với chúng tôi để trả lời bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó

Thông tin cá nhân bạn cung cấp

Bạn có thể chọn cung cấp thông tin cá nhân (như tên, số điện thoại và địa chỉ email của bạn) trên Trang web của chúng tôi. Dưới đây là những cách bạn có thể cung cấp thông tin và loại thông tin bạn có thể gửi. Chúng tôi cũng cho bạn biết cách chúng tôi có thể sử dụng thông tin.

Tin tức, cảnh báo và ấn phẩm

Trên Trang web của chúng tôi, bạn có thể đăng ký để nhận tin tức, cảnh báo và ấn phẩm từ SFPA. Để đăng ký, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin như tên, công ty và địa chỉ email của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp để gửi thông tin liên lạc mà bạn yêu cầu. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin cho mục đích nội bộ bao gồm quản trị Trang web, nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu và tuân thủ các nghĩa vụ, chính sách và thủ tục pháp lý của chúng tôi.

"Liên hệ với chúng tôi" và "Yêu cầu sản phẩm"

Nếu bạn liên lạc với chúng tôi thông qua liên kết “Liên hệ với chúng tôi” hoặc bất kỳ Biểu mẫu yêu cầu nào khác trên Trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin như tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin chi tiết về sản phẩm bạn đang tìm kiếm, để chúng tôi có thể trả lời các câu hỏi và nhận xét của bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp để liên lạc với bạn về các chủ đề mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm và Yêu cầu về sản phẩm có thể được phân phối đến danh sách phân phối thành viên của chúng tôi để họ có thể trực tiếp trả lời yêu cầu sản phẩm của bạn.

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập bằng phương tiện tự động

Chúng tôi thu thập một số thông tin nhất định bằng các phương tiện tự động khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi, chẳng hạn như số lượng người dùng đã truy cập Trang web của chúng tôi và các trang được truy cập. Bằng cách thu thập thông tin này, chúng tôi tìm hiểu cách điều chỉnh Trang web tốt nhất cho khách truy cập. Chúng tôi thu thập thông tin này thông qua các phương tiện khác nhau như “cookie” và địa chỉ IP, như được giải thích bên dưới.

Cookie

Tất cả các trang web của chúng tôi đều sử dụng “cookie”. Cookie là các đoạn văn bản được đặt trên ổ cứng máy tính của bạn khi bạn truy cập một số trang web nhất định. Chúng tôi có thể sử dụng cookie để cho chúng tôi biết, ví dụ: liệu bạn đã truy cập chúng tôi trước đây hay nếu bạn là khách truy cập mới và để giúp chúng tôi xác định các tính năng của trang web mà bạn có thể quan tâm nhất. Cookie có thể nâng cao trải nghiệm trực tuyến của bạn bằng cách lưu các tùy chọn của bạn trong khi bạn đang truy cập một trang web cụ thể. Hầu hết các trình duyệt sẽ cho bạn biết cách tắt cookie. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu không có cookie, bạn không thể tận dụng tối đa tất cả các tính năng Trang web của chúng tôi.

Địa chỉ IP

Địa chỉ IP là một mã định danh duy nhất mà một số thiết bị điện tử nhất định sử dụng để nhận dạng và giao tiếp với nhau trên Internet. Khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể xem địa chỉ IP của thiết bị bạn sử dụng để kết nối với Internet. Chúng tôi sử dụng thông tin này để xác định vị trí thực tế chung của thiết bị và hiểu khách truy cập trang web của chúng tôi đến từ khu vực địa lý nào. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này để nâng cao Trang web của mình.

Thông tin chúng tôi chia sẻ

Liên kết đến các trang web khác

Chúng tôi cung cấp liên kết đến các trang web khác để thuận tiện và thông tin của bạn. Các trang web này hoạt động độc lập với Trang web của chúng tôi và không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi. Các trang web này có thể có thông báo về quyền riêng tư hoặc điều khoản sử dụng của riêng họ, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại nếu bạn truy cập bất kỳ trang web được liên kết nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web này, bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có thể được cung cấp thông qua các trang web này hoặc bất kỳ việc sử dụng nào khác của các trang web được liên kết.

Hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực thúc đẩy lợi ích của các hội viên nói chung và không quảng bá các dịch vụ, sản phẩm hoặc ấn phẩm của một thành viên Hiệp hội so với bất kỳ thành viên nào khác. Liên kết đến các trang web thành viên của Hiệp hội, các trang web khác hoặc tham chiếu đến các sản phẩm, dịch vụ hoặc ấn phẩm, ngoài các liên kết của Hiệp hội tại Trang web này, không ngụ ý sự chứng thực hoặc phê duyệt của Hiệp hội đối với các trang web, sản phẩm, dịch vụ hoặc ấn phẩm đó, cũng như các liên kết hoặc tham chiếu đó không phải là bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Hiệp hội đã nhận được ủy quyền cụ thể để cung cấp các liên kết hoặc tài liệu tham khảo này. Hiệp hội không xác nhận, phê duyệt, chứng nhận hoặc kiểm soát các trang web bên ngoài này và không chịu trách nhiệm về tính chính xác, kịp thời, đầy đủ, hiệu quả, khả năng bán được hoặc sự phù hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào hoặc trình tự chính xác của bất kỳ thông tin nào trên các trang web đó. Thay vào đó, các liên kết trên các Trang web này đến các trang web khác chỉ được cung cấp để thuận tiện cho người dùng Trang web này. Việc bạn liên kết đến các trang web này và việc bạn sử dụng thông tin trên các trang web này là rủi ro của riêng bạn và sẽ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng của các trang web đó chứ không phải các điều khoản và điều kiện sử dụng của Trang web này.

Công cụ định vị sản phẩm được cung cấp như một sự thuận tiện cho du khách quan tâm đến việc tìm kiếm nguồn cung cấp cho các sản phẩm gỗ thông miền Nam. Thông tin liên lạc được liệt kê của các sản phẩm thành viên Hiệp hội, không ngụ ý sự chứng thực, phê duyệt hoặc bảo hành của Hiệp hội đối với các sản phẩm, dịch vụ, chuyên môn hoặc thực tiễn kinh doanh của họ.

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý cho các Trang web này được thiết kế để bảo vệ chống mất mát, lạm dụng hoặc truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập thông qua Trang web của mình.

Thông tin chúng tôi chuyển giao

Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập thông qua các Trang web này sang các quốc gia khác nơi chúng tôi kinh doanh, nơi có thể không có luật bảo vệ dữ liệu giống như quốc gia nơi bạn cư trú.

Cập nhật Thông báo về Quyền riêng tư của chúng tôi

Hiệp hội có quyền sửa đổi hoặc sửa đổi các điều khoản và điều kiện này hoặc bất kỳ thông tin nào trên Trang web và làm gián đoạn hoặc ngừng hoạt động của Trang web này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bạn nên định kỳ xem lại các điều khoản và điều kiện này để đảm bảo rằng bạn được cập nhật thông tin hiện tại. Ngày cập nhật gần đây nhất sẽ được nêu ở đầu Thông báo này.

Cách liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn muốn cập nhật thông tin liên hệ hoặc tùy chọn của mình hoặc xóa thông tin của bạn khỏi danh sách gửi thư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách:

Thư điện tử:
mail@sfpa.org

Hoặc liên hệ:

Hiệp hội Lâm sản miền Nam

Chú ý: Christian Moises

6660 Riverside Drive, Suite 212

Metairie, LA 70003

Sử dụng bị cấm

Hiệp hội nghiêm cấm việc sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích nào sau đây: (i) tham gia vào bất kỳ hoạt động nào bất hợp pháp hoặc trái phép, (ii) để đăng hoặc truyền tải bất kỳ thông tin nào vi phạm bản quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của người khác hoặc vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai của người khác, (iii) để đóng khung hoặc tạo liên kết đến bất kỳ thông tin nào trên Trang web, (iv) để truy cập bất kỳ dữ liệu trái phép nào hoặc vi phạm bất kỳ biện pháp bảo mật nào trên Trang web, hoặc (v) để đăng hoặc gửi bất kỳ email, khuyến mãi hoặc quảng cáo không mong muốn nào qua Trang web.

Rủi ro thua lỗ

Bản quyền và Thương hiệu

Trang web này chứa nội dung, biên soạn dữ liệu, tên, nhãn hiệu, logo và đồ họa, được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu và là tài sản duy nhất của Hiệp hội hoặc các chi nhánh của Hiệp hội. Đã đăng ký Bản quyền. Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ tài sản trí tuệ nào được bảo hộ của Hiệp hội mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Hiệp hội. Không có nội dung nào từ Trang web này có thể được sao chép, sửa đổi, tải lên, xuất bản, truyền tải hoặc phân phối dưới bất kỳ hình thức hoặc cách thức nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Hiệp hội. Bất kỳ việc sử dụng trái phép nội dung nào từ Trang web này có thể vi phạm luật bản quyền hoặc thương hiệu có thể dẫn đến hình phạt hình sự hoặc dân sự.

Giải quyết tranh chấp

Thỏa thuận này, việc thiết lập, vận hành và sử dụng Trang web và các hoạt động liên quan đến nó, được điều chỉnh bởi và sẽ được hiểu theo luật pháp của Tiểu bang Louisiana, ngoại trừ mọi xung đột về nguyên tắc luật có thể yêu cầu áp dụng luật của bất kỳ khu vực tài phán nào khác. Bằng cách sử dụng Trang web này, hoặc bằng cách ký hợp đồng hoặc chấp nhận các dịch vụ từ Hiệp hội thông qua Trang web này, bạn đồng ý rõ ràng, cho chính bạn và cho những người kế nhiệm và được chỉ định của bạn, để: (i) đệ trình tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này cho các vụ kiện tụng tại các tòa án tiểu bang hoặc liên bang ở New Orleans, Louisiana, (ii) từ bỏ bất kỳ quyền nào đối với một phiên tòa xét xử bồi thẩm đoàn, (iii) từ bỏ và không khẳng định trong bất kỳ thủ tục tố tụng nào rằng bạn không bị ràng buộc phải kiện tụng như đã nói ở trên, rằng bạn không thuộc thẩm quyền của tòa án tiểu bang hoặc liên bang New Orleans, Louisiana hoặc New Orleans, Louisiana là một địa điểm hoặc diễn đàn không phù hợp hoặc bất tiện để kiện tụng, và (iv) việc đưa ra bất kỳ giải quyết hoặc phán quyết nào phát sinh từ vụ kiện đó tại tòa án có thẩm quyền nhằm mục đích thi hành việc giải quyết đó hoặc thực hiện phán quyết đó trong khu vực tài phán đó. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng hành vi của bạn luôn tuân thủ luật pháp, quy tắc và quy định áp dụng cho các giao dịch kinh doanh được thực hiện tại địa điểm cụ thể của bạn hoặc bởi những người hoặc tổ chức có quốc tịch của bạn.

Giá trị thiết kế và bảng khoảng thời gian

Mục đích chính của các giá trị thiết kế và bảng nhịp được cung cấp là cung cấp một tài liệu tham khảo thuận tiện cho các loại gỗ thông miền Nam cụ thể. Hiệp hội không phân loại hoặc kiểm tra gỗ xẻ; và theo đó, không gán giá trị thiết kế cho gỗ thông miền Nam. Các giá trị thiết kế có trên Trang web dựa trên Quy tắc phân loại tiêu chuẩn của Cục Kiểm tra Thông miền Nam (“SPIB”) đối với gỗ thông miền Nam, do Cục Kiểm tra Thông miền Nam xuất bản và được sửa đổi theo yêu cầu của Đặc điểm kỹ thuật® thiết kế quốc gia (“NDS®”) cho Xây dựng gỗ do Hội đồng Gỗ Hoa Kỳ (“AWC”) xuất bản. Khoảng cách tối đa được cung cấp trên Trang web được xác định trên cơ sở tương tự như trong Bảng nhịp cho Joists và Rafters do AWC xuất bản. Theo đó, Hiệp hội, các hiệu trưởng và / hoặc thành viên của Hiệp hội, không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào rằng các giá trị thiết kế mà các bảng nhịp cho gỗ thông miền Nam có trên Trang web là chính xác và đặc biệt từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với thương tích hoặc thiệt hại do việc sử dụng các bảng nhịp đó. Các điều kiện sử dụng gỗ xẻ trong xây dựng có thể rất khác nhau, cũng như chất lượng gỗ xẻ và tay nghề. Cả Hiệp hội, cũng như hiệu trưởng và/hoặc hội viên của Hiệp hội, đều không có bất kỳ kiến thức nào về dự án xây dựng; và theo đó, không thể và không, đảm bảo hiệu suất của gỗ xẻ được sử dụng trong các cấu trúc đã hoàn thành.

BÁO CÁO TUÂN THỦ

Tuyên bố không phân biệt đối xử và nhà tuyển dụng cơ hội bình đẳng

Theo luật dân quyền Liên bang và các quy định và chính sách về quyền công dân của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), USDA, các Cơ quan, văn phòng và nhân viên và các tổ chức tham gia hoặc quản lý các chương trình của USDA bị cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, khuyết tật, tuổi tác hoặc trả thù hoặc trả thù cho hoạt động dân quyền trước đó trong bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào do USDA thực hiện hoặc tài trợ.

Người khuyết tật cần các phương tiện liên lạc thay thế để biết thông tin về chương trình (ví dụ: chữ nổi Braille, chữ in lớn, băng ghi âm, Ngôn ngữ ký hiệu Hoa Kỳ, v.v.), nên liên hệ với Cơ quan (Tiểu bang hoặc địa phương) nơi họ nộp đơn xin trợ cấp. Những cá nhân bị điếc, khiếm thính hoặc khuyết tật ngôn ngữ có thể liên hệ với USDA thông qua Dịch vụ Chuyển tiếp Liên bang theo số (800) 877-8339. Ngoài ra, thông tin chương trình có thể được cung cấp bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh.

Để nộp đơn khiếu nại về phân biệt đối xử của chương trình, hãy hoàn thành Biểu mẫu Khiếu nại Phân biệt Đối xử của Chương trình USDA, (AD-3027) được tìm thấy trực tuyến tại: Cách nộp đơn khiếu nại, và tại bất kỳ văn phòng USDA nào, hoặc viết thư gửi đến USDA và cung cấp trong thư tất cả thông tin được yêu cầu trong biểu mẫu. Để yêu cầu một bản sao của mẫu đơn khiếu nại, hãy gọi (866) 632-9992. Gửi biểu mẫu hoặc thư đã điền đầy đủ của bạn cho USDA bằng cách:

 1. Thư: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ
  Văn phòng Trợ lý Bộ trưởng Dân quyền
  1400 Đại lộ Độc lập, SW
  Washington, DC 20250-9410
 2. Số fax: (202) 690-7442; hoặc
 3. Thư điện tử:
  intake@usda.gov

Tổ chức này là một nhà cung cấp cơ hội bình đẳng.

Tuyên bố về khả năng truy cập

Nếu bạn cần hỗ trợ hoặc muốn báo cáo vấn đề liên quan đến khả năng truy cập của bất kỳ nội dung nào trên trang web này, vui lòng gửi email tới cmoises
@sfpa.org
. Nếu có, vui lòng bao gồm địa chỉ web hoặc URL và các vấn đề cụ thể mà bạn gặp phải. Quý vị cũng có thể liên hệ với SFPA theo số
504-443-4464
.

Liên kết tuân thủ USDA