Hội nghị mùa xuân SFPA / SLMA 2024

Nội dung này chỉ dành cho thành viên. Bạn phải đăng nhập để có quyền truy cập.

Dan Seale

Warren S. Thompson, giáo sư khoa học và công nghệ gỗ, và James R. Moreton, thành viên về các sản phẩm sinh học bền vững với Khoa Sản phẩm sinh học bền vững của Đại học Bang Mississippi;

Chuẩn bị cho sinh viên nghiên cứu và tiếp cận gỗ xẻ và gỗ kỹ thuật.

Tim trẻ

Giáo sư tại Khoa Lâm nghiệp, Động vật hoang dã và Thủy sản của Đại học Tennessee và Trung tâm Carbon tái tạo và giám đốc tạm thời của Viện Khoa học Dữ liệu về Học máy và AI (DSIMLA) của trường

Kỷ nguyên mới nổi của khoa học dữ liệu cho ngành công nghiệp sản phẩm gỗ và cách điều đó thay đổi và giúp ích cho hoạt động.