Tiêu chuẩn gỗ mềm Mỹ

Thúc đẩy ngành gỗ thông phía Nam

từ năm 1915

Chúng ta cùng nhau mạnh mẽ hơn. Hiệp hội Thông miền Nam ban đầu được thành lập dựa trên câu thần chú này vào năm 1915, và nó vẫn là nhiệm vụ cốt lõi của Hiệp hội Lâm sản miền Nam (SFPA) ngày nay.

SFPA đại diện cho các sản phẩm và dịch vụ của Southern Pine trên toàn cầu, quản lý một chương trình quảng bá sản phẩm toàn diện. Nhiệm vụ của chúng tôi là thúc đẩy ngành công nghiệp gỗ thông miền Nam, thúc đẩy việc sử dụng các sản phẩm thành viên tại thị trường trong nước và quốc tế, và tạo điều kiện trao đổi thông tin và ý tưởng.

Là một hiệp hội ngành công nghiệp tập thể, chúng tôi tập hợp các nguồn lực của mình để:

Các thành viên SFPA là những nhà lãnh đạo ngành có tầm nhìn, những người hiểu được sức mạnh của cộng đồng.
Các kết nối được xây dựng thông qua các hoạt động SFPA thúc đẩy tăng trưởng đáng kể cho toàn bộ ngành gỗ thông miền Nam từ đầu đến cuối:

Cuối cùng, và quan trọng, các thành viên SFPA hiểu sức mạnh của việc hoạt động như một tập thể để cung cấp một loạt các chương trình và cơ hội kết nối.

Nếu công ty của bạn sản xuất các sản phẩm của Southern Pine hoặc cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho các nhà sản xuất các sản phẩm của Southern Pine, hãy cân nhắc gia nhập hàng ngũ của chúng tôi.

Lumber Standard