Ti

Hiệp hội Lâm sản miền Nam cung cấp các bảng lựa chọn kích thước cho các nhịp dầm khác nhau và kết hợp tải cho gỗ xẻ kích thước thông miền Nam và gỗ dán nhiều lớp thông miền Nam có sẵn cho các ứng dụng sau:

Tham khảo ấn phẩm của SFPA, Southern Pine: Maximum Spans for Joists &; Rafters (tải xuống trong
Ấn phẩm
) bao gồm tất cả 46 bảng. Các giả định và tính toán thiết kế bằng cách sử dụng các quy trình được mã công nhận được giải thích. Nhấp vào bất kỳ ứng dụng nào trong số năm ứng dụng bên dưới để chuyển đổi bảng.

Điều kiện tải được trình bày chi tiết bên dưới. Đối với mỗi ứng dụng, tải xuống PDF có sẵn.

Xem thêm
Assumptions for Table Development
. Tham khảo ấn phẩm của SFPA, Southern Pine Headers &; Beams (tải xuống trong
Ấn phẩm
) Điều đó bao gồm tất cả các lựa chọn kích thước và bảng tải cho phép.