Sử dụng và thực tiễn tốt nhất

Gỗ thông miền Nam

Sử dụng và thực tiễn tốt nhất

Sử dụng các hướng dẫn này để giúp xác định việc sử dụng các sản phẩm gỗ thông miền Nam tiết kiệm và hiệu quả nhất và giảm thiểu sự hiểu lầm giữa nhà chỉ định và nhà cung cấp.

Quy cách
Hướng dẫn

Tính sẵn có của sản phẩm và giá cả thay đổi theo khu vực thị trường, vì vậy điều quan trọng là phải làm quen với các sản phẩm có sẵn tại địa điểm của bạn để bạn có thể dễ dàng có được các vật liệu phù hợp để đáp ứng nhu cầu của mình.

Lưu trữ gỗ xẻ

Lưu trữ gỗ thông miền Nam đúng cách nghe có vẻ dễ dàng, nhưng nó không chỉ đơn thuần là đặt một tấm bạt trên một đống gỗ. Tiếp nhận, dỡ hàng, lưu trữ, xử lý, lắp đặt và giằng đúng cách sau khi giao hàng giúp duy trì chất lượng vật liệu trong quá trình xây dựng và tuổi thọ.

Quản lý nấm mốc và độ ẩm

Nấm mốc là một sinh vật siêu nhỏ đơn giản có mặt hầu như ở khắp mọi nơi. Tin tốt là, bỏ sự đổi màu sang một bên, nấm mốc thường ít ảnh hưởng đến tính toàn vẹn cấu trúc của gỗ đóng khung.