Gỗ xẻ khung Southern Pine Deck

Đóng khung gỗ xẻ cho

Sàn thông phía Nam

Chọn gỗ xẻ khung sàn thông miền Nam phù hợp là rất quan trọng cho dự án của bạn. Mặc dù có vẻ như là một nhiệm vụ đơn giản, nhưng chất lượng và loại gỗ bạn chọn có thể có tác động đáng kể đến mọi thứ, từ tính toàn vẹn cấu trúc đến hình thức.

Một trong những vai trò quan trọng nhất của gỗ xẻ khung sàn thông phương Nam là như một cấu trúc hỗ trợ. Dầm, giằng và dầm làm việc cùng nhau để cung cấp một nền tảng boong vững chắc, ổn định, hỗ trợ an toàn tải trọng thẳng đứng và chống lại các lực bên (từ bên này sang bên kia). Xem Hướng dẫn Xây dựng Sàn gỗ Dân dụng theo Quy định để biết kích thước dầm và chi tiết lắp ráp, loại nhịp dầm, kích thước dầm, nhịp bao gồm chiều dài nhô ra tối đa và yêu cầu giằng chéo.


Common PracticeSuperior Performance
SelectionBeamsNo. 2 (2)2x6, (2)2x8, (2)2x10, (2)2x12BeamsNo. 1 (3)2x6, (3)2x8, (3)2x10, (3)2x12
Glued-laminated timber or structural composite lumber to size.
BracingNo. 2 2x4, 2x6BracingNo. 1 2x4, 2x6
JoistsNo. 2 2x6, 2x8, 2x10, 2x12JoistsNo. 1 2x8, 2x10, 2x12
InstallationSpace joists 24" on center maximumSpace joists 16" on center maximum
Space joists 16" on center maximum if decking is diagonalSpace joists 16" on center maximum if decking is diagonal
To improve fastener grip, double joists
where deck boards abut.
DurabilityPressure treated for Above Ground UsePressure treated for Above Ground Use
Nhấp vào hình ảnh để mở rộng

MẸO: Các trụ đỡ có thể được khía trong giới hạn để chứa ổ trục cho dầm. Tuy nhiên, rãnh có thể khiến gỗ chưa được xử lý bị mục nát. Notching cũng làm giảm tiết diện bài, do đó làm giảm sức mạnh. Để tránh rãnh, hãy sử dụng đầu nối nắp bài để gắn dầm trực tiếp lên trên trụ. Notching bị cấm ở những khu vực có gió lớn hoặc hoạt động địa chấn.

Kiểm tra ấn phẩm
Southern Pine Decks and Porches
của chúng tôi, một hướng dẫn toàn diện về đặc điểm kỹ thuật và xây dựng sàn và hiên nhà bằng cách sử dụng Southern Pine được xử lý áp lực, để tìm hiểu thêm về quy hoạch, xây dựng, hoàn thiện và bảo trì phù hợp.