Lợi ích và ưu điểm

SÀN GỖ NÂNG

Lợi ích và lợi thế của nền tảng

Những ngôi nhà của người Mỹ đã được xây dựng trên nền sàn gỗ nâng lên từ thời thuộc địa, và những lý do thẩm mỹ và thực tế để xây dựng một ngôi nhà cao vẫn còn áp dụng cho đến ngày nay.

Từ thông gió được cải thiện và khả năng tiếp cận với khả năng chống lũ lụt và tính bền vững, nền móng sàn gỗ nâng cung cấp một loạt các lợi ích và lợi thế so với các loại nền tảng nhà khác.

Lựa chọn bền vững

Nền sàn gỗ nâng là một lựa chọn khôn ngoan để xây dựng nhà bền vững và phát triển cộng đồng.

Nền móng sàn gỗ nâng hỗ trợ nguyên tắc quản lý vùng ngập lũ “Không có tác động bất lợi” đến quyền của chủ sở hữu bất động sản và cộng đồng lân cận. Ngược lại, sự phát triển của phiến đá làm thay đổi vùng ngập nước tự nhiên, dẫn đến mực nước cao hơn và lũ lụt thường xuyên hơn.

Trường hợp các tấm có thể bóp nghẹt hệ thống rễ của cây có giá trị, chân trụ sàn nâng lên sẽ phá vỡ rễ tối thiểu và cứu những cây có thể bị loại bỏ gần một tấm.

Chúng cũng để lại dấu chân môi trường mềm hơn so với các lựa chọn thay thế như bê tông và thép. Gỗ là vật liệu xây dựng tái tạo duy nhất, trong khi sản xuất thép và bê tông sử dụng tài nguyên hữu hạn đòi hỏi nhiều năng lượng hơn và thải ra nhiều chất ô nhiễm hơn. Ngoài ra, gỗ đóng góp ít khí nhà kính hơn trong quá trình sản xuất so với các đối tác không thể tái tạo của nó.

10 Lợi ích bổ sung

Ưu điểm của nhà xây dựng

Đáp ứng kỳ vọng cao hơn của người mua nhà ngày nay đặt ra những thách thức mới. Với móng sàn gỗ nâng, các chuyên gia xây dựng:

Kiểm tra
ấn phẩm Sàn gỗ nâng của
chúng tôi, một hướng dẫn thiết kế và xây dựng toàn diện để sử dụng Thông Nam cho các hệ thống sàn gỗ nâng.