Nền móng sàn gỗ nâng

GỖ NUÔI MÓNG SÀN

Nền móng sàn gỗ nâng, còn được gọi là móng trụ và dầm hoặc móng không gian bò, có những đặc điểm riêng biệt khiến chúng khác biệt với các loại móng khác. Chọn một hệ thống sàn gỗ nâng cho ngôi nhà của bạn có thể cung cấp một số lợi thế tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của bạn và đặc điểm của trang web xây dựng của bạn.

Mã xây dựng yêu cầu tất cả các vật liệu phải cung cấp cùng một mức độ bảo vệ, ngay cả đối với các sự kiện cực đoan như bão và động đất. Vì vậy, đừng bỏ qua kết cấu khung gỗ thông Nam được xử lý áp lực, an toàn, chắc chắn và đáng tin cậy như bất kỳ vật liệu xây dựng nào khác.

Lợi ích và ưu điểm

Nền sàn gỗ nâng là một lựa chọn khôn ngoan để xây dựng nhà bền vững và phát triển cộng đồng. Nhưng còn nhiều hơn thế nữa! Từ hệ thống thông gió được cải thiện và khả năng tiếp cận đến khả năng chống lũ lụt và tính bền vững, hệ thống sàn gỗ nâng mang lại một loạt các lợi ích và lợi thế so với các loại nền móng nhà khác.

Gỗ xẻ và vật liệu

Để đảm bảo thi công móng sàn gỗ nâng an toàn và bền bỉ, sản phẩm gỗ cần tuân thủ các tiêu chuẩn sản phẩm mã xây dựng phù hợp. Nói chung, mã xây dựng yêu cầu gỗ được xử lý áp lực hoặc bền tự nhiên, đặc biệt là thông Nam.

Chuẩn bị nền tảng

Một hệ thống sàn gỗ nâng có thể được xây dựng trong bất kỳ loại đất nào. Trên thực tế, chúng hoạt động tốt ngay cả trong đất mở rộng có vấn đề thường làm nứt các tấm thông thường. Họ cũng phải chứa và truyền tải trọng thiết kế vào đất mà không bị lún quá mức.

Tùy chọn nền tảng

Sự xuất hiện hoàn thiện mong muốn sẽ luôn ảnh hưởng đến loại tùy chọn sàn gỗ nâng mà bạn chọn cho ngôi nhà của mình. Nhưng với nhiều loại móng có sẵn, nhà sàn nâng có thể được xây dựng ở bất cứ đâu, đáp ứng hầu như bất kỳ tiêu chí nào.

Chi tiết khung

Bạn có quen thuộc với các chi tiết khung sàn, bao gồm các phương pháp khác nhau để hỗ trợ dầm sàn, chi tiết khung cầu thang và hỗ trợ khung sàn không?

Quản lý độ ẩm và dịch hại

Một nền tảng sàn gỗ nâng lên ngăn cách một cấu trúc với một trong những nguồn độ ẩm lớn nhất – chính mặt đất. Với thiết kế, xây dựng và bảo trì phù hợp, một hệ thống sàn nâng có thể vẫn khô ráo và không có các vấn đề liên quan đến độ ẩm và sâu bệnh.

Kiểm tra
ấn phẩm Nền móng gỗ nâng của
chúng tôi, một hướng dẫn thiết kế và xây dựng toàn diện để sử dụng Thông Nam cho các hệ thống sàn gỗ nâng.