Nguyên tắc về Logo &; Thương hiệu SFPA

Nguyên tắc về thương hiệu và logo SFPA

Là thành viên của Hiệp hội Lâm sản miền Nam, chúng tôi biết bạn tự hào thể hiện sự tham gia và hỗ trợ của bạn cho cộng đồng của chúng tôi. Và chúng tôi khuyến khích điều đó!

Chúng tôi đã cung cấp các biểu trưng bên dưới để bạn sử dụng trên trang web của mình, trên phương tiện truyền thông xã hội của bạn và bất kỳ tài sản thế chấp nào khác liên quan đến sự tham gia của bạn với SFPA. Điều duy nhất chúng tôi yêu cầu đổi lại là bạn xem lại nguyên tắc thương hiệu của chúng tôi để đảm bảo bạn sử dụng logo SFPA theo cách chính thức và đã được phê duyệt của chúng tôi.

Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với Christian Moises APR, giám đốc truyền thông của SFPA, tại cmoises@sfpa.org.

ĐĂNG KÝ VÀO BẢN TIN CỦA CHÚNG TÔI

Quần short gỗ xẻ

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi...

Quần short gỗ xẻ