Thành viên SFPA

Thành viên SFPA

Các thành viên SFPA tham gia hoặc liên kết với việc sản xuất, xử lý, cán màng, bán hoặc phân phối gỗ thông miền Nam và các sản phẩm gỗ xẻ chế biến trong hai loại: nhà sản xuất gỗ xẻ và công ty liên kết.

Nhấp vào các nút ở bên phải để xem lại các thư mục thành viên:

Các thành viên của chúng tôi là những nhà lãnh đạo ngành có tầm nhìn, những người hiểu được sức mạnh của cộng đồng:

Quan trọng nhất, các công ty thành viên SFPA hiểu sức mạnh của việc hoạt động như một tập thể để cung cấp một loạt các chương trình và cơ hội kết nối.

SFPA tin rằng quan hệ đối tác là chìa khóa để duy trì sự mạnh mẽ và tiến về phía trước, và điều đó bắt đầu với quan hệ đối tác chính của chúng tôi: các thành viên của chúng tôi. Sự cam kết của các thành viên quyết định sự thành công của hiệp hội của chúng tôi và họ có một phần tích cực trong việc phát triển hiệp hội của chúng tôi và đạt đến tầm cao mới với cộng đồng gỗ thông miền Nam.

Nếu công ty của bạn sản xuất các sản phẩm của Southern Pine hoặc cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho các nhà sản xuất các sản phẩm của Southern Pine, chúng tôi mời bạn tham gia SFPA!

SFPA TIN TỨC THÀNH VIÊN