Tham gia SFPA

Chào mừng bạn đến với

Rừng phía Nam Cộng đồng sản phẩm

Chúng ta cùng nhau mạnh mẽ hơn. Đó là ý tưởng đằng sau sự thành lập ban đầu của Hiệp hội Thông miền Nam ban đầu vào năm 1915, và nó vẫn là cốt lõi của Hiệp hội Lâm sản miền Nam (SFPA) ngày nay. Hãy tiếp tục đọc nếu bạn đã sẵn sàng tham gia SFPA!

Là một hiệp hội ngành công nghiệp tập thể, chúng tôi tập hợp các nguồn lực của mình để:

Các thành viên SFPA là những nhà lãnh đạo ngành có tầm nhìn, những người hiểu được sức mạnh của việc làm việc cùng nhau:

Cuối cùng, và quan trọng, tất cả các thành viên SFPA hiểu sức mạnh của việc hoạt động như một tập thể để cung cấp một loạt các chương trình và cơ hội kết nối. Các kết nối được rèn giũa thông qua các hoạt động SFPA đang thúc đẩy tăng trưởng đáng kể cho ngành thông phía Nam.

Trở thành thành viên ngay hôm nay

Nếu công ty của bạn sản xuất các sản phẩm của Southern Pine hoặc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho các nhà sản xuất các sản phẩm của Southern Pine, chúng tôi mời bạn xem xét trở thành thành viên SFPA.

Tham gia rất đơn giản! Chỉ cần tải xuống và điền vào Đơn đăng ký thành viên của chúng tôi bên dưới, sau đó quay lại SFPA với các khoản phí của bạn (chi tiết về đơn đăng ký). Chúng tôi cũng có sẵn Gói thành viên với thông tin đầy đủ về các chương trình và dịch vụ của SFPA.

Lợi ích dành riêng cho thành viên SFPA

EXPO

QUYỀN TRUY CẬP CHỈ DÀNH CHO THÀNH VIÊN

TĂNG TRƯỞNG MẠNG LƯỚI

TĂNG TRƯỞNG DOANH SỐ

Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi chứ?

Tải xuống
Gói Thành viên
này với thông tin đầy đủ về các chương trình và dịch vụ của SFPA. Bao gồm trong gói này là Đơn đăng ký thành viên, với mức phí được liệt kê.

Tải xuống
Gói Thành viên
này với thông tin đầy đủ về các chương trình và dịch vụ của SFPA. Bao gồm trong gói này là Đơn đăng ký thành viên, với mức phí được liệt kê.