Ba?l?klar ve Kiri?ler: Boyut Se

Güney Orman Ürünleri Derneği, çeşitli kiriş açıklıkları için boyut seçim tabloları sağlar ve aşağıdaki uygulamalar için Güney Çamı boyutlu kereste ve Güney Çamı yapıştırılmış lamine kereste için yükleme kombinasyonları mevcuttur:

SFPA’nın 46 tablonun tümünü içeren Southern Pine Maximum Spans for Joists & Rafters (
Yayınlar’dan
indirin) yayınına bakın. Kod tarafından tanınan prosedürleri kullanarak tasarım varsayımları ve hesaplamaları açıklanmaktadır. Tabloyu değiştirmek için aşağıdaki beş uygulamadan herhangi birine tıklayın.

Yükleme koşulları aşağıda detaylandırılmıştır. Her uygulama için bir PDF indirilebilir.

Ayrıca bkz:
Tablo Geliştirme için Varsayımlar
. SFPA’nın Southern Pine Headers & Beams yayınına bakın (
Yayınlar’dan
indirin) Bu, tüm boyut seçimini ve izin verilen yük tablolarını içerir.